Kor­kea­laa­tuis­ta matc­haa ja vih­re­ää teetä

Japa­nis­ta Suo­meen maahantuotuna

THE MATC­HA STO­RE — HYVIN­VOIN­TIA TEESTÄ

The Matc­ha Sto­re halu­aa tar­jo­ta asiak­kail­leen nau­tin­nol­li­sia tee-elä­myk­siä ja tuo­da japa­ni­lai­set laa­tu­teet kaik­kien saa­ta­vil­le. Tuom­me Suo­meen suo­raan Japa­nis­ta ensi­luok­kais­ta vih­re­ää tee­tä ja matc­ha-jau­hei­ta. Meil­tä saat myös hel­pos­ti eri­lai­set tar­vik­keet matc­ha-teen valmistukseen.

Matc­ha-tee on jo vuo­si­sa­to­ja ollut olen­nai­nen osa japa­ni­lais­ta tee­pe­rin­net­tä ja tee­se­re­mo­nioi­ta. Nyt matc­haan on herät­ty myös län­si­mais­sa sen mer­kit­tä­vien ter­veys­vai­ku­tus­ten takia. Matc­ha-tee on luon­non oma super­juo­ma, joka on täyn­nä arvok­kai­ta ravintoaineita.

Lue lisää matc­has­ta tai tutus­tu tuotevalikoimiimme!

PÄÄ­TUO­TEO­SAS­TOM­ME

VIH­REÄ TEE

100% japa­ni­lais­ta orgaa­nis­ta vih­re­ää tee­tä. Ei lisä­ai­nei­ta, ei säi­lön­tä­ai­nei­ta. Soke­ri­ton. Edis­tä hyvin­voin­tia­si luonnollisesti!

MATC­HA

Aito japa­ni­lai­nen matc­ha-jau­he on täyn­nä luon­nol­li­sia ter­veyt­tä edis­tä­viä ravin­tei­ta ja antiok­si­dant­te­ja. Kokei­le  ja ihastu!

VIH­REÄ TEE