Meis­tä

ter­veel­li­siä ja luon­non­mu­kai­sia elä­myk­siä

100% kor­kea­laa­tui­set japa­ni­lai­set vih­reät teet, matc­ha-jau­heet ja oheis­tar­vik­keet vai­vat­to­mas­ti.

The Matc­ha Sto­re on laa­tu­teen eri­kois­lii­ke, jos­ta han­kit kor­kea­laa­tui­set japa­ni­lai­set vih­reät teet, matc­ha-jau­heet ja oheis­tar­vik­keet vai­vat­to­mas­ti. Kat­ta­vas­ta vali­koi­mas­tam­me löy­dät myös monen­lai­set yrt­ti­tuot­teet ja kah­vit.

Haluam­me tar­jo­ta ihmi­sil­le ter­veel­li­siä ja luon­non­mu­kai­sia elä­myk­siä kehoa ja miel­tä vir­kis­tä­vän tee­ku­pil­li­sen äärel­lä. Sik­si yli 90 % tuot­teis­tam­me on luo­mu­tuot­tei­ta.
Kun juot hyvää vih­re­ää tee­tä tai matc­ha-tee­tä, eli­mis­tö­si saa pal­jon arvok­kai­ta antiok­si­dant­te­ja ja vita­mii­ne­ja. Tee onkin luon­non oma ter­veys­juo­ma, joka aut­taa sinua voi­maan parem­min.

Lue matc­has­ta tai tutus­tu tuo­te­va­li­koi­miim­me!

Lue matc­has­ta tai tutus­tu tuo­te­va­li­koi­miim­me!