Espres­so kone Ibe­ri­tal IB7

1 990,00  sis. alv.

Malli on varustettu kahdella lämmitys boilerilla  : 1 kahville ja kuumalle vedelle ja 2. höyrylle
kahvin ja höyryn tuotto erillisillä yksiköillä - voivat toimia samaan aikaan. Kahvi yksikkö on suunniteltu kahvin ja kuuman veden tuottamiseen. Höyry yksikkö on varustettu vaihdettavalla höyrysuuttimella tai  autocappuccinolla ja mahdollistaa jatkuvan höyryn tuoton bolerista

Boilerit toimivat erikseen tai samanaikaisesti.

Tuotetunnus (SKU): ib8190-1 Osasto:

Kuvaus

Espres­so kone Ibe­ri­tal 7, val­mis­tet­tu Espan­jas­sa, käsi­työ. Toi­mi 24 tun­tia vrk, teho­kas, ammat­ti­lai­nen. Takuu 2 vuot­ta. Nou­to liik­kees­tä.

Mal­li on varus­tet­tu kah­del­la läm­mi­tys boi­le­ril­la  : 1 kah­vil­le ja kuu­mal­le vedel­le ja 2. höy­ryl­le
kah­vin ja höy­ryn tuot­to eril­li­sil­lä yksi­köil­lä — voi­vat toi­mia samaan aikaan. Kah­vi yksik­kö on suun­ni­tel­tu kah­vin ja kuu­man veden tuot­ta­mi­seen. Höy­ry yksik­kö on varus­tet­tu vaih­det­ta­val­la höy­ry­suut­ti­mel­la tai  autocap­pucci­nol­la ja mah­dol­lis­taa jat­ku­van höy­ryn tuo­ton bole­ris­ta

Boi­le­rit toi­mi­vat erik­seen tai saman­ai­kai­ses­ti.

Lisätiedot

Paino 61 kg
Mitat 69.5 × 50.8 × 46 cm