Ale!

Koi Wakoc­ha

28,00  22,40  sis. alv.

THEMATCHASTOREn parhaat ylelliset teepussit. Wakocha tarkoittaa Japanissa kasvatettua mustaa teetä. Se on puhdasta mustaa teetä ilman keinotekoista aromia. Nauti sen luonnollisesta makeudesta. Nopea ja kätevä kuppi aitoa japanilaista mustaa teetä, Koi Wakocha koostuu 2,5 grammasta korkealaatuista mustaa teelehteä. Tämä teepussi tulee ainutlaatuiseen pyramidimuodossa olevaan silkkipuupussiin, eikä se vaikuta makuun, koska perinteisten paperipakkausten tiedetään toimivan. 40 pussia uudelleen suljettavassa pakkauksessa, joka varmistaa tuoreuden. Suora Uji, Kioton teetehdas. Ihanteellinen keittolämpötila 100ºC. Tee on valmis palvelemaan 60 sekunnin kuluttua.

Tuotetunnus (SKU): T9130213 Osasto:

Kuvaus

THE­MATC­HAS­TO­REn par­haat ylel­li­set tee­pus­sit. Wakoc­ha tar­koit­taa Japa­nis­sa kas­va­tet­tua mus­taa tee­tä. Se on puh­das­ta mus­taa tee­tä ilman kei­no­te­kois­ta aro­mia. Nau­ti sen luon­nol­li­ses­ta makeu­des­ta. Nopea ja käte­vä kup­pi aitoa japa­ni­lais­ta mus­taa tee­tä, Koi Wakoc­ha koos­tuu 2,5 gram­mas­ta kor­kea­laa­tuis­ta mus­taa tee­leh­teä. Tämä tee­pus­si tulee ainut­laa­tui­seen pyra­mi­di­muo­dos­sa ole­vaan silk­ki­puu­pus­siin, eikä se vai­ku­ta makuun, kos­ka perin­teis­ten pape­ri­pak­kaus­ten tie­de­tään toi­mi­van. 40 pus­sia uudel­leen sul­jet­ta­vas­sa pak­kauk­ses­sa, joka var­mis­taa tuo­reu­den. Suo­ra Uji, Kio­ton tee­teh­das. Ihan­teel­li­nen keit­to­läm­pö­ti­la 100ºC. Tee on val­mis pal­ve­le­maan 60 sekun­nin kulut­tua.

Lisätiedot

Paino 0.1 kg
Mitat 12 × 4 × 23 cm