LAH­JA­KORT­TI 60€

60,00 

Ilahduta läheistäsi lahjakortilla heti. The Matcha Store-lahjakortti on terveellinen ja mieluinen joululahja. Jokainen lahjakortti numeroidaan ja yksilöidään. Lahjakortti on voimassa 12kk tilauspäivästä alkaen. Kirjoita viestikenttään lahjakortin saajan nimi.Tulosta lahjakortti ja anna se henkilökohtaisesti tai voimme lähettää lahjakortin suoraan vastaanottajan sähköpostiin tai postin kautta. Jos valitset toimistustavaksi lahjakortin sähköpostitse,  valitse kohdan ”Nouto(maksa netissä, nouda paikan päältä): 0,00 €”

Tuotetunnus (SKU): 81211 Osastot: , , , ,

Kuvaus

Lah­ja­kort­ti

Ilah­du­ta läheis­tä­si lah­ja­kor­til­la heti. The Matc­ha Sto­re-lah­ja­kort­ti on ter­veel­li­nen ja mie­lui­nen jou­lu­lah­ja. Jokai­nen lah­ja­kort­ti nume­roi­daan ja yksi­löi­dään. Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa 12kk tilaus­päi­väs­tä alkaen. Kir­joi­ta vies­ti­kent­tään lah­ja­kor­tin saa­jan nimi.Tulosta lah­ja­kort­ti ja anna se hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai voim­me lähet­tää lah­ja­kor­tin suo­raan vas­taa­not­ta­jan säh­kö­pos­tiin tai pos­tin kaut­ta. Jos valit­set toi­mis­tus­ta­vak­si lah­ja­kor­tin säh­kö­pos­tit­se,  valit­se koh­dan ”Nouto(maksa netis­sä, nou­da pai­kan pääl­tä): 0,00 €”

Lisätiedot

Paino 0.01 kg
Mitat 21 × 0.2 × 12 cm