Soft Matc­ha 1kg

140,00  sis. alv.

Jauhettu vihreä tee sekoitukseen ja ruoanlaittoon. 100% luonnollinen. Standardiluokkainen Matcha valmistetaan erittäin hienosti juomien ja jäätelön valmistamiseksi. Maadoita koneella useita kertoja saadaksesi hienojakoisempi jauhe. Sopii kaikenlaisia juomia, jäätelöä ja leivonnaisia varten. Tätä laatuluokkaa käyttävät monet kahvilat, baarit ja jäätelökoneet.

Tuotetunnus (SKU): M9130215 Osastot: ,

Kuvaus

Soft Matc­ha. Jau­het­tu vih­reä tee sekoi­tuk­seen ja ruo­an­lait­toon. 100% luon­nol­li­nen. Stan­dar­di­luok­kai­nen Matc­ha val­mis­te­taan erit­täin hie­nos­ti juo­mien ja jää­te­lön val­mis­ta­mi­sek­si. Maa­doi­ta koneel­la usei­ta ker­to­ja saa­dak­se­si hie­no­ja­koi­sem­pi jau­he. Sopii kai­ken­lai­sia juo­mia, jää­te­löä ja lei­von­nai­sia var­ten. Tätä laa­tu­luok­kaa käyt­tä­vät monet kah­vi­lat, baa­rit ja jää­te­lö­ko­neet.

Lisätiedot

Paino 1 kg
Mitat 24 × 10 × 36.5 cm