Me Rakas­tam­me teetä

Ja mikä tekee matc­ha-tees­tä niin erityistä?

Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan paran­nuseh­do­tuk­sia, kump­pa­nuus­ky­se­lyi­tä ja kai­ken­lai­sia asiakastiedusteluja

Ota mei­hin yhteyttä !

Lähe­tä meil­le kysy­myk­se­si alla ole­val­la lomak­keel­la, lähe­tä säh­kö­pos­tia tai soi­ta ohei­seen nume­roon — teh­dään The Matc­ha Sto­res­ta yhdes­sä parem­pi paik­ka asioi­da kaikille.

Osoi­te

Puis­to­ka­tu 2–4
40100 Jyväs­ky­lä

Puhe­lin­nu­me­ro

Säh­kö­pos­ti

The Matc­ha Store

Voi­on­maan­ka­tu 15
40720 Jyväskylä